Rapporten

De afgelopen jaren zijn er regelmatig rapporten uitgekomen die een beeld geven van de mogelijkheden van sociale media. Zij beschrijven de huidige ontwikkelingen en komen met ideeën hoe sociale media een belangrijkere rol kunnen gaan spelen in de wereld van politiek en bestuur.

David Kok – Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg

Ambtenaar David Kok bracht in september 2011 een rapport uit over het gebruik van sociale media door Nederlandse gemeenten. Hij laat zien dat er grote verschillen zijn in de mate waarin gemeenten sociale media gebruiken. Hij ziet overeenkomsten met het bedrijfsleven waar men ook niet erg ver is met deze ontwikkeling. Kok komt daarom met een groot aantal adviezen hoe gemeenten sociale media zou kunnen gaan inzetten. De kern van deze adviezen is dat gemeenten beter moeten luisteren en meer moeten experimenteren.

Demos – Democratising engagement

In april 2008 bracht de Britse denktank Demos een rapport uit over politieke participatie en politieke betrokkenheid. In het rapport gaan ze in op de verschillende vormen van online en offline burgerparticipatie. Zij gaan zowel in op het institutionaliseren van participatie door overheden, de verschillende mogelijkheden van overheden om burgers te laten participeren, als op de manieren waarop de participatie van burgers representatiever kan worden voor de gehele bevolking.

ROB – In gesprek of verkeerd verbonden?

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) adviseerde in april 2012 politieke partijen sociale media in te zetten om het gesprek aan te gaan met de samenleving. Er liggen grote kansen die nog niet benut worden. Sociale media zouden opgenomen moeten worden in de communicatiestrategie van partijen en overheden, deze moeten beter luisteren en via sociale media directe democratie faciliteren. Bovendien wijst de ROB op de verminderde vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie.

RMO – De nieuwe regels van het spel

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bracht in mei 2011 een rapport uit over de nieuwe mogelijkheden en dilemma’s van het internet voor de toegankelijkheid en diversiteit van het publieke debat. De Raad gaat ervan uit dat debatten online niet per definitie open en divers zijn. Vandaar dat de Raad zich na de publicatie een jaar lang zal wijden aan discussie over de nieuwe rol van de overheid en de journalistiek in het internettijdperk via de website: denieuweregelsvanhetspel.nl.

TNO – Naar een ‘user generated state’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur?

In dit rapport uit april 2008 inventariseert TNO aan de hand van bestaande voorbeelden de kansen en bedreigingen van verschillende sociale mediatoepassingen en maakt daarbij een onderscheid tussen toepassingen waarbij burgers zaken op de agenda kunnen zetten, beleid kunnen uitvoeren, mee kunnen doen aan de handhaving van beleid en toezicht kunnen houden.

TNO – Open Overheid

Januari 2011 publiceerde TNO een rapport over open overheid, het idee dat overheden hun gegevens gratis aanbieden in ruwe vorm, zodat burgers en bedrijven hier gebruik van kunnen maken en toepassingen mee kunnen ontwikkelen. In het rapport vergelijkt TNO de ervaringen met deze open data in zes landen. Een open overheid kan zorgen voor een effectievere publieke dienstverlening en soms ook tot meer vertrouwen onder burgers. TNO waarschuwt met name voor de gesloten en risicomijdende overheidscultuur die een opener overheid in de weg zit.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s